HOW TO PLANT A POLEIf a treated pole is planted in the ground, it is essential that you allow for drainage of rainwater through the timber


HOE OM 'N BEHANDELDE HOUTPAAL TE PLANTDit is belangrik dat 'n houtpaal so geplant word dat enige vog (soos bv. reenwater), wat deur die paal opgeneem word, weer toegelaat word om te dreineer