HOW TO PLANT A POLE

HOE OM ‘N BEHANDELDE HOUTPAAL TE PLANT

HOW TO PLANT A POLE

If a treated pole is planted in the ground, it is essential that you allow for drainage of rainwater through the timber
View and Download PDF>>

HOE OM 'N BEHANDELDE HOUTPAAL TE PLANT

Dit is belangrik dat 'n houtpaal so geplant word dat enige vog (soos bv. reenwater), wat deur die paal opgeneem word, weer toegelaat word om te dreineer

Besigtig en Laai PDF>>

STAND

If you plant the pole on concrete at the bottom of the hole, let the concrete set before planting the pole.

OP BETON

Indien 'n paal los bo-op beton, wat in 'n gat gegiet is, staan, moet die beton eers droog wees alvorens die paal in die gat geplaas en vasgestamp word.

COLLAR

If you need to use concrete then let the concrete form a collar around the pole with the end of the pole protruding through the concrete.

IN ‘N RING

Indien ‘n paal in beton geplant word, moet die beton ‘n ring rondom die paal vorm met die basis van die paal wat utsteek aan die onderkant.

CUP

Do not enclose the planted end of the pole in the concrete, as it restricts drainage through the pole.

IN ‘N ‘BAK’

‘n Paal se onderkant moet nooit in sy geheel in beton geplant word nie. Dit sal dreinering van vog verhoed, wat dan tot voortydige verrotting sal lei.